facebook
       
 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 

 

Wydarzenia

   
 

Zamknięci w 4 ścianach

,,Zamknięci w 4 ścianach” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach w okresie od czerwca do paź- jest to projekt, który w swoich ramach zawiera cykl warsztatów dla: rodziców mających niepełnosprawne dziecko umożliwiających efektywną opiekę i zrozumienie problemów; rodzeństwa mającego niepełnosprawnego brata lub siostrę umożliwiających wspólną aktywność oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych zachęcających do promowania swoich pasji, talentów i zainteresowań.

Celem projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w życiu społecznym.

Chcemy również promować aktywny styl życia osób niepełnosprawnych, zachęcać rodziców do aktywnej, asertywnej i otwartej postawy w odniesieniu do swojego niepełnosprawnego dziecka, jak również zintegrować zdrowe i niepełnosprawne rodzeństwo.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.

Hospicjum się rozbudowuje

"Koncepcja rozbudowy i modernizacji budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach"

Autorzy pracy:
prof. arch. Jerzy Witeczek oraz arch. Aleksandra Witeczek z Pracowni Architektonicznej arch. Jerzy Witeczek ul. Kłodnicka 16/8, 44-100 Gliwice.

 

Międzypokoleniowa Akademia Wolontariatu Medycznego

Od maja br. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach realizuje projekt pn. „Międzypokoleniowa Akademia Wolontariatu Medycznego”. Jest on skierowany
do seniorów i młodzieży z Gliwic i powiatu gliwickiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.


W ramach projektu zaplanowano w różnych częściach miasta cykl szkoleń i warsztatów
w 10 grupach z zakresu wolontariatu i komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej i psychoonkologii, rehabilitacji medycznej i fizjoterapii, udzielania pierwszej pomocy i pielęgniarstwa. Chcemy uczestnikom przybliżyć poszczególne zagadnienia
i rozwinąć praktyczne umiejętności. Będą one wykorzystywane w drugiej części projektu.


Do drugiego etapu zaprosimy najbardziej zaangażowane osoby: 25 seniorów oraz 25 młodych osób. Uczestnicy będę mieli okazję sprawdzić i wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności, realizując różne działania w ramach wolontariatu hospicyjnego. Dla podniesienia poziomu kompetencji i kształtowania profesjonalnych postaw społecznych wśród uczestników odbędzie się także tematyczna wizyta studyjna, która pozwoli zapoznać uczestników z innowacjami medycznymi w zakresie rehabilitacji kończyn osób po wypadkach, z dystrofią mięśniową i innymi schorzeniami utrudniającymi poruszanie. Wizyta pozwoli uczestnikom na autorefleksję i wyciągnięcie wniosków.


Jesienią w ramach wyjazdu edukacyjnego oraz wymian kompetencji i doświadczeń odbędą się warsztaty z zakresu: efektywnej współpracy, antystresowe, fizyczne i czasu wolnego. Ponadto pod okiem trenerów-moderatorów grupa podzieli się na kilka zespołów, gdzie każdy zespół przygotuje scenariusz. Na jego podstawie nauczy pozostałe osoby praktycznej umiejętności, przydatnej w codziennym życiu.


Nie mniej istotną rzeczą od działań edukacyjnych i doraźnych (wolontariatu), jest kształtowanie świadomości wśród społeczeństwa lokalnego. Stąd uczestnicy będą mogli się wykazać przy współorganizacji i współprowadzeniu jednej z pięciu konferencji tematycznych w obrębie swojego środowiska. Będzie to nie tylko forma promocji idei wolontariatu. Chcemy zainicjować dyskusję w środowisku lokalnym nad problemami
i potrzebami osób terminalnie chorych, ale także wypromować rezultaty projektu, pokazując lokalnemu społeczeństwu aktywnych, zorientowanych, zaangażowanych ludzi.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (edycja 2016).


Bożena Niemczynowicz

Koordynator projektu

Śląscy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach od czerwca do października 2016r. realizuje dla młodzieży w wieku 13-19 lat projekt edukacyjno-wychowawczy
pt."Śląscy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV”. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodzieży nt. wirusa HIV i choroby AIDS, zwiększenie świadomości nt. zagrożeń i możliwości zakażenia się wirusem, zapoznanie
z przyczynami zarażenia wirusem, promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachowań ryzykownych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, ale także promowanie postawy tolerancji wobec osób już zakażonych i chorych.

Tematyka porusza problemy, które mogą wywoływać zawstydzenie czy niepokój. Jednak chcemy pokazać ją w nieco inny sposób. Chcemy pokazać jak ważna jest asertywność, odpowiedzialne postawy i zachowania, pozytywna aktywność pozaszkolna, własne pasje. Chcemy zaznaczyć, że to od nich samych zależy, czy będą prowokowali sytuacje sprzyjające rozprzestrzenianiu się wirusa, czy też będą ich konsekwentnie unikali. Istotne będzie pokazanie dobrych przykładów młodych ludzi, którzy poświęcając swój wolny czas, rozwijają praktyczne umiejętności, a pomagając cierpiącym rozwijają swój charakter
i przygotowują się do pełnienia w przyszłości różnych zawodów w obszarze zdrowia. W ten nieformalny sposób stają się często młodzieżowymi liderami.

Projekt obejmuje cykl zajęć z zastosowaniem różnorodnych metod aktywizujących, tak, aby stworzyć okazję do dyskusji, wyrażania własnych odczuć i opinii. Młodzież w kontakcie z rodzicami w domu czy z nauczycielami w szkole często jest wewnętrznie zablokowana i nie chce dorosłym zadawać pytania na „kłopotliwe tematy”, gdyż boi się ich reakcji i tego, co sobie pomyślą. Ważne są więc warunki do rozmowy i szczerość, która pozwoli zdiagnozować poziom świadomości i wiedzy wśród młodzieży.

Dotychczasowe doświadczenia stowarzyszenia w szerokiej współpracy z młodzieżą wskazują, że młode osoby są gotowe do tego, aby chętnie się uczyć, rozwijać, pomagać; że potrafią być odpowiedzialne i otwarte; ale pod warunkiem, że traktuje się ich serio, nie zbywa, i w pierwszej kolejności wiele się wymaga ... od siebie. Dlatego postanowiliśmy podjąć dialog z młodzieżą na te trudne tematy.

Projekt „Śląscy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV” jest dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.

Damian Wojnowski
Specjalista ds. promocji

"Gorzki smak cukrzycy”

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach od czerwca do końca października 2016r. realizuje dla seniorów na terenie województwa śląskiego projekt pod tytułem: „Gorzki smak cukrzycy”. Projekt porusza narastający problem zachorowań na cukrzycę wśród osób starszych.

"Gorzki smak cukrzycy” jest projektem edukacyjnym opartym na działaniach edukacyjno-profilaktycznych przeznaczonych dla osób starszych. Celem projektu jest: dostarczenie rzetelnej, poprawnej pod względem merytorycznym wiedzy nt. występowania cukrzycy, promowanie wśród osób starszych postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachorowań na cukrzycę, zachęcenie uczestników projektu do zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie poczucia świadomej i odpowiedzialnej profilaktyki, w tym zdrowego odżywiania.

Celem jest wyposażenie seniorów w szeroką i szczegółową wiedzę dotyczącą przyczyn występowania cukrzycy, skutków tej choroby oraz sposobów przeciwdziałania jej występowania (profilaktyka). Chcemy pokazać seniorom co należy zrobić, aby zminimalizować możliwość zachorowania na cukrzycę; a w przypadku choroby pozwolić na osiągnięcie zadowalającej jakości życia i uniknięcia groźnych powikłań (m.in. uszkodzenia wzroku, choroby układu krążenia, uszkodzenie nerwów obwodowych, uszkodzenie nerek, zespół stopy cukrzycowej, udar mózgu).

 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.


Izabela Zajusz
Specjalista ds. promocji

"Serce Seniora”

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach od miesiąca czerwca do października  2016r. prowadzi projekt pod nazwą ,,Serce Seniora”.
Projekt ,,Serce Seniora” jest propozycją działań edukacyjno-profilaktycznych przeznaczonych dla osób starszych.
Po przez realizacje projektu chcemy dostarczyć seniorom rzetelną oraz poprawną pod względem merytorycznym wiedzę na temat chorób układu krążenia, promować wśród osób starszych postawy i zachowania sprzyjające unikaniu zachorowań na choroby układu krążenia, kształtować poczucie świadomej i odpowiedzialnej profilaktyki, zachęcać uczestników projektu do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Uczestnikami projektu będą seniorzy z 4 miejscowości na województwa śląskiego.

Dzięki udziałowi w projekcie seniorzy zdobędą informacje na temat:
- przyczyn i przebiegu chorób układu krążenia,
- skutków zachorowań na choroby układu krążenia,
- profilaktyki w zakresie układu krążenia,
- uczestnictwa w okresowych badaniach, w tym do wykonywania ćwiczeń prozdrowotnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.


Izabela Zajusz
Specjalista ds. promocji

 
Dziękujemy naszym sponsorom:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834