facebook
       
 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 

 

Wydarzenia

   
 

Zamknięci w 4 ścianach

,,Zamknięci w 4 ścianach” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach w okresie od czerwca do paź- jest to projekt, który w swoich ramach zawiera cykl warsztatów dla: rodziców mających niepełnosprawne dziecko umożliwiających efektywną opiekę i zrozumienie problemów; rodzeństwa mającego niepełnosprawnego brata lub siostrę umożliwiających wspólną aktywność oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych zachęcających do promowania swoich pasji, talentów i zainteresowań.

Celem projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w życiu społecznym.

Chcemy również promować aktywny styl życia osób niepełnosprawnych, zachęcać rodziców do aktywnej, asertywnej i otwartej postawy w odniesieniu do swojego niepełnosprawnego dziecka, jak również zintegrować zdrowe i niepełnosprawne rodzeństwo.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.

Hospicjum się rozbudowuje

"Koncepcja rozbudowy i modernizacji budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach"

Autorzy pracy:
prof. arch. Jerzy Witeczek oraz arch. Aleksandra Witeczek z Pracowni Architektonicznej arch. Jerzy Witeczek ul. Kłodnicka 16/8, 44-100 Gliwice.

 

Nowe auto już w drodze do pacjentów

To już 7 samochód podarowany naszemu Hospicjum przez firmę ZIB W. Szostak, A. Duda Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Samochód posłuży pracownikom Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej, którzy codziennie odwiedzają w domach pacjentów z terenu Gliwic i powiatu. Nasze Hospicjum obejmuje zasięgiem swojego działania obszar w promieniu 30 km od swojej siedziby. Zbudowana w dzięki Firmie  ZIB W. Szostak, A. Duda Sp. z o.o. Spółka Komandytowa flota nowych, sprawnych i nie zawodnych samochodów w znaczący sposób ułatwia pracę naszych specjalistów, którzy w ciągu ubiegłego roku podczas wizyt domowych odwiedzili 1644 pacjentów.

Ojców. Szlakiem kultury, przyrody, zdrowia

W sobotę 30 maja br. został zorganizowany wyjazd studyjny w ramach projektu „Ojców. Szlakiem kultury, przyrody, zdrowia”. Jego celem było zwiększenie aktywności turystycznej wolontariuszy, poznanie środowiska przyrodniczego Ojcowa oraz poszerzenie wiedzy na temat możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
Wzmocniona została w ten sposób otwartość młodzieży na różne formy kultury, oraz  zasady ochrony środowiska naturalnego jak również umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
Drugą częścią wyjazdu była wizyta w Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie, której celem było tematyczne zaktywizowanie i dalsza edukacja wolontariuszy dotyczącej współczesnej medycyny.
Projekt został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach. Zadanie sfinansowano ze środków Miasta Gliwice na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie „turystyki i krajoznawstwa”.

 
Dziękujemy naszym sponsorom:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834