facebook
       
 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 

 

Wydarzenia

   
 

Agenda Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" w Gliwicach.

Pobierz

 

Projekty w Hospicjum

Zakończyła się prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach kolejna już III edycja projektu pt. ,,Uniwersytet Wolontariatu Medycznego” - był to projekt, który w swoich ramach mieścił cykl wykładów z komunikacji, wolontariatu, psychologii, rehabilitacji oraz pielęgniarstwa.

Celem projektu było przybliżenie młodym gliwiczanom potencjału jaki niesie ze sobą praca w wolontariacie. Bogata, praktyczna wiedza prelegentów, pomogła uczestnikom projektu skonfrontować ich dotychczasowe wyobrażenia o pracy wolontariusza z rzeczywistym jej obrazem.

Młodzi ludzie, którzy skorzystali z udziału w projekcie w przyszłości będą mieli szansę stać się aktywnymi wolontariuszami, gdyż zostali wyposażeni w wiedzę, która pomoże im sprawniej funkcjonować i odnajdywać się w tym nowym i specyficznym otoczeniu jakim jest Hospicjum.

Uczestnicy projektu wzięli również udział w cyklu wizyt studyjnych, w których dzięki technologii VR, mogli przeprowadzić operację na wirtualnym pacjencie i jednocześnie dostrzec konsekwencje swoich decyzji.

Projekt był finansowany przez Miasto Gliwice w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zakończył się prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach projekt pt. ,,Niepełnosprawni w domu” - był to projekt, który w swoich ramach zawierał cykl warsztatów dla: rodziców mających niepełnosprawne dziecko umożliwiających efektywną opiekę i zrozumienie problemów; rodzeństwa mającego niepełnosprawnego brata lub siostrę umożliwiających wspólną aktywność oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych zachęcając do promowania swoich pasji, talentów i zainteresowań.

Celem projektu było umożliwienie osobom niepełnosprawnym z gliwickich rodzin aktywnego udziału w życiu społecznym. Promowano aktywny styl życia osób niepełnosprawnych, zachęcano rodziców do aktywnej, asertywnej i otwartej postawy w odniesieniu do swojego niepełnosprawnego dziecka, jak również przeprowadzone zostały warsztaty integracyjne dla zdrowego i niepełnosprawnego rodzeństwa.

Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Gliwice na wspieranie zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Międzypokoleniowa Akademia Wolontariatu Medycznego

Powoli dobiega końca realizacja projektu „Międzypokoleniowa Akademia Wolontariatu Medycznego”. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach. Jego odbiorcami byli seniorzy i młodzież z Gliwic i powiatu.

W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń i warsztatów w 10 grupach z zakresu wolontariatu i komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej i psychoonkologii, rehabilitacji medycznej i fizjoterapii, udzielania pierwszej pomocy i pielęgniarstwa. Zostały uczestnikom przybliżone poszczególne zagadnienia. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności, które były wykorzystywane w drugiej części projektu.

Do drugiego etapu zaprosiliśmy najbardziej zaangażowanych 25 seniorów i 25 młodych osób. Realizując różne działania w ramach wolontariatu hospicyjnego, uczestnicy mieli okazję sprawdzić i wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Dla podniesienia poziomu kompetencji i kształtowania profesjonalnych postaw społecznych wśród uczestników odbyła się także tematyczna wizyta studyjna, która zapoznała uczestników z innowacjami medycznymi w zakresie rehabilitacji kończyn osób po wypadkach, z dystrofią mięśniową i innymi schorzeniami utrudniającymi poruszanie. Wizyta pozwoliła uczestnikom na autorefleksję i wyciągnięcie własnych wniosków.

Jesienią z kolei w ramach wyjazdu edukacyjnego oraz wymian kompetencji i doświadczeń odbyły się warsztaty z zakresu: efektywnej współpracy, antystresowe, fizyczne i czasu wolnego. Ponadto pod okiem trenerów-moderatorów grupa podzieliła się na kilka zespołów, gdzie każdy zespół przygotował scenariusz. Na jego podstawie grupy uczyły pozostałe osoby praktycznych umiejętności, przydatnych w codziennym życiu.

Dla kształtowania świadomości wśród społeczeństwa lokalnego, uczestnicy projektu pomogli przy współorganizacji i współprowadzeniu cyklu konferencji tematycznych w obrębie swojego środowiska. Została wypromowana idea wolontariatu, a także zainicjowana dyskusja w środowisku lokalnym nad problemami i potrzebami osób terminalnie chorych. Dzięki konferencjom zostały także wypromowane rezultaty projektu.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (edycja 2016).

Bożena Niemczynowicz
Koordynator projektu

Serce seniora

Dobiegł końca prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach w okresie od miesiąca czerwca do października br. projekt pod nazwą ,,Serce Seniora”. Udział w projekcie był bezpłatny.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy otrzymali wiedzę na temat chorób układu krążenia ( przyczyn i przebiegu chorób układu krążenia, skutków zachorowań na choroby układu krążenia ), dowiedzieli się jak ,,pielęgnować” postawy i zachowania sprzyjające unikaniu zachorowań na choroby układu krążenia oraz jak kształtować poczucie świadomej i odpowiedzialnej profilaktyki.
Uczestnikami projektu byli seniorzy z 4 miejscowości na województwa śląskiego.

Zadanie było dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.

 
Dziękujemy naszym sponsorom:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834